Korvatunturin kunkku 2014

KILPAILUKUTSU

KORVATUNTURIN KUNKKU 2014

Haluamme kutsua seuranne mukaan Korvatunturin kunkku perhokalastuskilpailuihin Kairijoelle 6.-7.6.2014!

Järjestäjä:
Sallan perhokerho ry.

Kilpailukeskus:
Kilpailukeskuksena toimii Kairijoen eräkeskus Kairijoella.

Kilpailuaika:
Kunkkukilpailu käydään lauantaina 7.6.2014
Kilpailuaika on neljä (4) tuntia, klo. 12.00 – 16.00.

Kilpailun molemmissa päissä on 1 tunnin ja 30 minuutin siirtymäaikaa, joten
kilpailualueelle saa lähteä siirtymään klo. 10.30.
Mittauksessa tulee olla viimeistään klo 17.30.
Pitkä siirtymäaika johtuu laajasta kilpailualueesta. Järjestäjä pyrkii järjestelyllä saamaan
siirtymistä mahdollisimman turvallisia ja kiireettömiä.

Kilpailupuhuttelu pidetään kilpailuaamuna klo. 10.00 Eräkeskuksen pihalla.

Kilpailualue:
Kilpailu käydään tänä vuonna kahdella joella. Kilpailualueet ovat seuraavat:
Kemijoki: Uuraojan suu – Kemijoen ylittävä silta Ruuvanojalla
Kairijoki: Yläkairin silta – Kemijoki

Vasakönkään erikoiskalastusalue sekä nuorille varattu kalastusalue eivät kuulu
kilpailualueeseen! Kilpailu kalastetaan pääuomissa.

Kilpailijat saavat vapaasti valita alueen missä kalastaa, kunhan pysyvät edellä mainittujen
alueiden sisällä. Erillisiä jokikohtaisia jaksoja ei ole.

Kilpailusarjat:
Kilpailu käydään joukkuekisana kolmihenkisin joukkuein.

Nuorille (alle 18-v) on oma henkilökohtainen sarjansa. Nuori voi olla mukana myös
joukkueessa. Suurimman kalan saanut palkitaan myös.

Kilpailukalat:
Taimen, alamitta 50cm
Harjus, alamitta 35cm
Siika, alamitta 25cm
Nieriä, alamitta 20cm

Säännöt:
Kilpailussa käytettäviä välineitä ja perhoja koskevat määräykset:
 Kilpailija saa käyttää ainoastaan perhokalastusvälineitä
 Kilpailija saa kalastaa kerrallaan yhdellä (1) vapa/kela/siima yhdistelmällä
 Erillisten painojen (hauli, lyijylanka tms.) käyttö perukkeessa ja tapseissa on kielletty
vain yhteen (1) yksihaaraiseen (1) koukkuun sidottuja perhoja saa käyttää.
 Perhon näkyvä painotus on kielletty muutoin kuin perhon kierteen osalta, kiellettyjä
ovat myös metalli- ja lyijysilmät yms. sekä maalilla, lakalla tms. aineella käsitellyt
painot perhossa lukuun ottamatta yhtä (1) suurimmalta läpimitaltaan maksimissaan 4
mm olevaa reiällistä metalli- tai muovihelmeä (bead), joka pujotetaan koukkuun
sidontavaiheessa. Metalli- tai muovihelmi saa olla maalattu tai maalaamaton ja sen
muotoa tai sijaintia koukun varressa ei ole rajoitettu.
 Kerrallaan saa käyttää korkeintaan kolmea (3) perhoa, joiden etäisyyden on oltava
toisiinsa nähden peruketta vapaasti roikottaen vähintään 50 senttimetriä mitattuna
koukunsilmästä seuraavaan koukunsilmään, perhoista yksi (1) on sidottava perukkeen
kärkeen ja kaksi (2) muuta omiin liukumattomiin sivuperukkeisiinsa.

Kilpailun paremmuus ratkaistaan kalojen pituuden mukaan siten, että pisimmän
yhteenlasketun kalamäärän saanut joukkue voittaa.
Mittauspaikalla kalojen mittaus tapahtuu siten, että kilpailija tuo saaliinsa mittauspaikalle,
jossa järjestäjän nimeämät toimitsijat mittaavat kalan pituuden ja kirjaavat pituuden
pöytäkirjaan. Mittauspaikalla ei ole mittaushetkellä muita kuin kalastaja ja toimitsijat.
Alamittaisia kaloja ei mitata.

Alueella oleva 3:n lohikalan kiintiö / vrk ei ole käytössä kilpailun aikana. (erikoislupa)

Kalastusluvat
Jokaisen kilpailuun osallistuvan tulee hankkia asianmukaiset kalastusluvat (kalastuslupia on myytävänä kilpailukeskuksessa).

PERJANTAIN ILTAKILPAILU

Perjantaina 6.6.2014 käydään 1,5 tunnin mittainen iltakilpailu klo 19.30 – 21.00

Iltakilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu kilpailukeskuksessa klo 18.00 alkaen.
Osallistumismaksu on 5 euroa, joka tulee maksaa käteisellä. Iltakilpailussa siirtyminen
kalastuskohteeseen tapahtuu kävellen.
Kilpailualueena on koko Kairijoen pääuoma. (erikoiskalastusalue ei ole kilpailualuetta)
Mittauksessa on oltava viim. klo 21.00. Myöhästyneet hylätään.
Myös iltakilpailussa mitataan kalojen pituus.
3:n kalan kiintiö ei ole käytössä kilpailun aikana.

Majoitus ja ruokailu
Kilpailukeskuksessa on majoitus- ja ruokailumahdollisuus maksua vastaan. Kukin
osallistuja vastaa itse majoituksensa järjestämisestä. Tiedustelut Kairijoen
eräkeskuksesta puh. 016 841 481

Saunominen järjestetään vanhaan tapaan yhteisvuoroilla kilpailunjärjestäjän toimesta
kilpailukeskuksessa.

Osanottomaksut:
30 euroa /joukkue
10 euroa/ henkilö nuorten alle 18-vuotiaiden sarjassa

Kilpailuun voi ilmoittautua etukäteen maksamalla osallistumismaksu Sallan perhokerho ry:n tilille 540900-48241.

Maksulappuun maininta ”Kunkku-kisa 2014”, sekä joukkueiden sekä nuorisokilpailijoiden
lukumäärä. Ennakkoon ilmoittautuneista joukkueista tulee kilpailuun ilmoittautumisen
yhteydessä esittää kuitti maksutapahtumasta.

Joukkueiden nimeäminen tehdään kilpailupaikalla.

Ilmoittautua ja maksaa voi myös paikanpäällä.

Lisätietoja kilpailuista:
Joonas Hänninen
puh. 040 767 0519

Pasi Niskala
puh. 040 754 4901

Tervetuloa kilpailemaan!

Sallan perhokerho ry

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *